Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Վերապահում պատասխանատվությունից

Հայաստանի Հանրապետությունում “Berlin-Chemie/Menarini ներկայացուցչություն
ք. Երևան Քաջազնունի 4/1 փող.,
հեռ. (+374 10) 500 773; +(374 10) 500 771
ֆաքս: (+374 10) 500 772
Էլեկտրոնային փոստ` office-armenia@berlin-chemie.com

Մեր ինտերնետային ներկայացուցչության էջերը ծառայում են մեր կազմակերպության,մեր արտադրանքի և այլ ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրմանը։ Նրանք հետազոտված են, մանրամասն համադրված և անընդհատ թարմացվում են։ Անկախ մեր շահագրգռվածությունից, որ պարունակությունը լինի ճշգրիտ, ամբողջական և ակտուալ, մենք չենք կարող կրել որևէ պատասխանատվություն՝բացահայտ կամ անուղղակի։ Այս էջերը պարզապես տրամադրում են ընդհանուր տեղեկատվություն և ոչ մի կերպ չեն կարող փոխարինել բժշկական,առևտրային կամ այլ խորհուրդներին։ Այդ իսկ պատճառով բացառվում է  վնասի պնդումը կամ փոխհատուցումը, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակ  բխում է ինտերնետ էջերի և դրանցում պարունակվող տեղեկատվության օգտագործումից: Եթե ​​մեր ինտերնետային էջերը պարունակեն կամ հղում կատարեն երրորդ անձանց տեղեկություններին, ապա այդ տեղեկատվությունը չպետք է ընկալվի որպես մեր կողմից առաջարկություններ ներկայացնող: Քանի որ մենք չենք ստուգում նման տեղեկատվությունը, դրա ճշգրտությունը, ակտուալությունը կամ օրինականությունը։ Մենք հասկանալի պատճառներով չենք կարող որևէ պատասխանատվություն ստանձնել դրա համար: Ծրագիրը, դրա բովանդակությունը, տվյալները, պատկերները և այլնը պաշտպանված են հեղինակային իրավունքով կամ արդյունաբերական սեփականության այլ իրավունքներով։ Բացի այդ, մենք կցանկանայինք նշել, որ ամողջ արտադրանքի անվանումները և համապատասխանաբար նշված այլ անվանումները պաշտպանված են ապրանքային նշանների օրենքով: Ցանկացած օգտագործում, ներառյալ վերարտադրումը, տարածումը և մշակումը, ընդունելի  է միայն օրենքով սահմանված կարգով և միայն իրավասու անձի համաձայնությամբ: Մենք բացահայտ իրավունք ենք վերապահում ցանկացած պահի փոխել ինտերնետ էջերի բովանդակությունը:

© BERLIN-CHEMIE AG