Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Բրոնխիտ

Ի՞նչ է Բրոնխիտը:

Բրոնխիտը կոկորդից ներքքև գտնվող շնչուղիների բորբոքումն է, որն ախտահարում է բրոնխիալ խողովակները: 

Ամենատարածված ախտանիշներն են չոր կամ թաց հազը և ջերմությունը:  

Գոյություն ունի բրոնխիտի երկու տեսակ՝ սուր բրոնխիտ և քրոնիկ բրոնխիտ:  

Սուր բրոնխիտ

Քրոնիկ բրոնխիտ