Մուկովիսցիդոզ

Մուկովիսցիդոզը ժառանգական հիվանդություն է:

Հիվանդի օրգանիզմն արտադրում է չափազանց խիտ լորձ, ինչը հանգեցնում է լորձ արտադրող գեղձ ունեցող բոլոր օրգանների, հիմնականում` շնչառական, ստամոքսային և վերարտադրողական համակարգերի օրգանների խանգարումներին:

Մուկովիսցիդոզ ունեցող հիվանդների մոտ հաճախ նկատվում է աճի դանդաղում, մարմնի քաշի նվազում և արագ հոգնածություն:

Մուկովիսցիդոզի ախտորոշումը հաստատելու գործում վճռորոշ դեր են կատարում գենետիկ հետազոտությունները:

Բուժման պատշաճ եղանակների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար դիմեք բժշկի:

Ստուգում. Մուկովիսցիդոզ

Առաջին հարց.

Մուկովիսցիդոզը ժառանգական հիվանդություն է:

Այո Ոչ
Երկրորդ հարց.

Մուկովիսցիդոզի առաջացման պատճառը ի թիվս այլ օրգանների` բրոնխների և ենթաստամոքսային գեղձի ծորաններում չափազանց ջրիկ լորձի արտադրությունն է:

Այո Ոչ
Երրորդ հարց.

Մուկովիսցիդոզի ախտորոշումը հաստատելու գործում վճռորոշ դեր են կատարում գենետիկ հետազոտությունները:

Այո Ոչ