«Բեռլին-Խեմի»

բաժնետիրական ընկերության հայաստանյան ներկայացուցչություն

Հեռ.` (+374 10) 500 773

Ֆաքս`(+374 10) 500 772

Էլեկտրոնային փոստ`
office-armenia@berlin-chemie.com